Disclaimer
O NAMA  |   PARTNERI U HRVATSKOJ  |   Proizvodi  |   USLUGE  |  

Isključenje odgovornosti

Odgovornost za sadržaj
Ulažemo najveći trud kako bi informacije na našim internetskim stranicama bile aktualne, no ne preuzimamo nikakvu odgovornost za dani sadržaj. Propisi našu odgovornost kao pružatelja usluga ograničavaju na naš vlastiti sadržaj na ovim internetskim stranicama.  

Nismo dužni pratiti informacije trećih strana stavljene na raspolaganje ili pohranjene na našim internetskim stranicama. Međutim, bez odgode ćemo ukloniti svaki sadržaj nakon što saznamo da predstavlja povredu propisa. Naša odgovornost u takvom slučaju počinje u trenutku kada saznamo za odnosnu povredu propisa.  

Odgovornost za poveznice
Naše internetske stranice sadržavaju poveznice na internetske stranice trećih osoba. Nemamo nikakav utjecaj na informacije na tim internetskim stranicama i ne  jamčimo za njihovu točnost. Za sadržaj takvih stranica trećih osoba odgovorni su njihovi vlasnici/pružatelji usluga.
U trenutku kada som internetske stranice trećih osoba povezali s našom, nismo našli NIKAKVE OSNOVE za vjerojatnu povredu propisa. Bez odgode ćemo obrisati poveznicu čim saznamo da predstavlja povredu propisa.  

Autorska prava
Sadržaj i radovi objavljeni na ovim internetskim stranicama podliježu švicarskim zakonima o autorskim pravima. Za umnožavanje, obradu, distribuciju ili bilo koji oblik komercijalizacije takvih materijala izvan okvira propisa o autorskim pravima potrebna je prethodna pisana suglasnost odnosnog autora ili onog tko ga je napravio.  


Zaštita podataka
Molimo Vas da budete svjesni da kod prijenosa podataka putem interneta, npr. e-pošte, postoje sigurnosni rizici, budući da se nije moguće u potpunosti zaštiti od neovlaštenog pristupa trećih osoba. Unatoč tome, štitit ćemo Vaše podatke, uz primjenu ovog ograničenja. Osobito vrijedi da će osobni podaci biti prenošeni putem interneta samo ako se time ne krše prava trećih osoba, osim ako je odnosna strana dala svoju prethodnu suglasnost uvažavajući takve sigurnosne rizike. U skladu s time, kao pružatelj internetske stranice, nećemo biti odgovorni ni za koje štete koje nastanu kao posljedica takvih sigurnosnih rizika ni za bilo koje s time povezane naše radnje ili propusta. 


Protivimo se tome da treće osobe koriste dostupne podatke za kontakt za slanje neželjenih oglasa. Kao pružatelj internetske stranice zadržavamo izričito pravo poduzimanja pravnih mjera protiv slanja neželjenih obavijesti ili neželjene e-pošte (spam) i drugih sličnih reklamnih materijala.